Vlinderrotsen

Op de begraafplaatsen Slingehof, De Waldhôf en de Zuiderbegraafplaats bestaan Vlinderrotsen, ter nagedachtenis aan kinderen die tijdens de zwangerschap of bevalling zijn overleden.

Het is niet voor te stellen dat er jaren geleden geen aandacht voor het verdriet van ouders als hun kind tijdens de zwangerschap of bevalling overleed. De overleden kinderen kregen vaak geen naam en ze mochten soms niet in gewijde grond worden begraven. Er was niet of nauwelijks tijd en ruimte om het verlies te verwerken. Tegenwoordig is er veel meer aandacht voor het verdriet van ouders, maar onder veel (oudere) ouders leeft nog stil verdriet over kinderen die geen eigen plek konden krijgen.

Een vlinderrots is een zwerfkei waar ouders hun kind alsnog een herdenkingsplekje kunnen geven. Zij kunnen hun kind gedenken met een glazen vlinder die op de rots wordt bevestigd. Daarnaast kan de rots voor ouders ook een gedenkplaats worden waar zij hun verdriet een plek kunnen geven. Op vele plaatsen in Nederland zijn inmiddels vlinderrotsen op begraafplaatsen geplaatst.

 

Deel dit artikel